4 Ambitiøs klimaindsats

Vi ønsker, at Paris-aftalen gennemføres, og at EU’s klimamål for 2030 og 2050 afspejler aftalens mål om, at den globale temperaturstigning ikke overstiger 1,5°C. Det kræver, at EU fremskynder en ambitiøs klimapolitik, herunder en hurtig udfasning af bioenergi og fossile brændstoffer, og at fokus flytter fra energieffektivitet til absolut fald i energiforbruget.

En ambitiøs klimapolitik indebærer desuden en omstilling til 100 procent vedvarende energiforsyning, som er:

• retfærdig og bæredygtig
• uden udledning af klimagasser
• økonomisk overkommelig
• støtter fælles ejerskab
• undgår energifattigdom.

This Time I´m Voting                                                                  Tilbage