Det sjette scenarie

I 2017 udkom EU-Kommissionen med fem scenarier for EU’s fremtid. Ingen af dem sætter bæredygtighed og retfærdighed i centrum.

Derfor har NOAH sammen med Friends of the Earth Europe og SDG Watch skrevet et sjette scenarie. Vi ønsker at debattere, hvor vi skal hen med EU i et scenarie, hvor bæredygtighed er centralt i det europæiske projekt, og hvor EU prioriterer borgernes interesser i EU og globalt.

Der skal være et stærkt fokus på demokrati og deltagelse, social retfærdighed, solidaritet og bæredygtighed, respekt for retsstatsprincippet og menneskerettigheder.

Læs det sjette scenarie.