Om NOAH

NOAH er Danmarks ældste miljøorganisation. Vi har siden 1969 arbejdet for en retfærdig og bæredygtig verden, hvor beslutningerne bliver taget demokratisk


Grænserne for Jordens bæreevne er allerede væsentligt overskredet. Vores del af verden har historisk set brugt flest ressourcer og bærer hovedansvaret for miljøødelæggelserne og den globale opvarmning.

En bæredygtig omstilling af lokale og globale produktions-, transport- og forbrugsmønstre er nødvendig. Alle nutidige og fremtidige generationer skal have lige adgang til Jordens ressourcer – uden at miljøet overbelastes. Det kalder vi miljøretfærdighed!

I NOAH ønsker vi en verden baseret på reelt og lokalt demokrati og løsninger, der er udtryk for det. Dette indbefatter lokalt, kollektivt ejet vedvarende energi, og  landbrugskooperativer baseret på agroøkologi med korte produktionskæder, som skaber madsuverænitet.

Landbruget skal sikre sunde og bæredygtige fødevarer til alle, samtidig med at biodiversitet, vandkvalitet og jordfrugtbarhed forbedres. Ressourcer skal anerkendes som endelige og behandles derefter.

Dette kræver et nedsat forbrug samt genbrug og genanvendelse i stedet for affaldsgenerering. NOAH vil en lige fordeling af jordens ressourcer og et opgør med det økonomiske system, der bygger på kortsigtet profit og uendelig vækst på en planet med endelige ressourcer

NOAH vil et politisk system, der skaber gode liv.

NOAH er det danske medlem af det verdensomspændende græsrodsnetværk Friends of the Earth


Vil du vide mere?

NOAH
Nørrebrogade 39, 1. tv.
2200 København N

35 36 12 12
noah@noah.dk