5 Ordentlig forvaltning af naturressourcer

Vi ønsker fælles miljøstandarder, som sikrer ren luft og vand, garanterer sikker og sund mad og beskytter havene.

Ubæredygtig udnyttelse af naturressourcerne, skovrydning og tab af biodiversitet i Europa og resten af verden skal stoppes med ambitiøse programmer i Europa og det globale syd.

Det europæiske forbrug skal reduceres, så det er i overensstemmelse med jordens bæreevne. Det kan blandt andet ske igennem en tilstrækkelighedsstrategi.

This Time I´m Voting                                                                  Tilbage