6 Bæredygtige og sunde fødevaresystemer

Vi ønsker en omstilling af EU’s landbrugspolitik, så landbruget producerer sundere fødevarer, og så europæiske småproducenter, der dyrker deres jord økologiske, biodynamiske eller med andre miljøskånsomme metoder, sikres bedre priser for deres produkter.

Omstillingen skal sikre:
• bedre miljø- og naturbeskyttelse
• øget fødevaresuverænitet
• styrkelse af de regionale landbrugsmarkeder
• sundere fødevaresystemer
• mindre madaffald
• ophør af dumping i det globale syd.

EU bør prioritere små miljøskånsomme landbrug og genoprejsning af skov som vigtige værktøjer til at mindske udledningen af klimagasser.

This Time I´m Voting                                                                  Tilbage