7 Retfærdige skattesystemer

Vi ønsker, at alle virksomheder betaler deres rimelige andel i skat. Effektiv og samordnet opkrævning af skatter skal bidrage til at sikre socioøkonomiske rettigheder og velbefindende i de europæiske lande.

EU skal forpligte sig til effektivt at bekæmpe skatteunddragelse over hele jorden og forhindre europæiske skattely.

This Time I´m Voting                                                                  Tilbage