8 Rimelige handelsforhold

Vi ønsker, at handelsaftaler gavner mennesker, arbejdstagere og små producenter. De skal ikke udelukkende betragtes som et redskab for multinationale selskaber og investorer. Internationale handel bør tage hensyn til sociale og miljømæssige interesser og anses som et middel til effektiv distribution af varer og tjenesteydelser. Den skal sikre anstændigt arbejde og bedre social beskyttelse.

I stedet for at fokusere på at reducere omkostninger og forpligtelser for virksomheder, skal handels- og investeringsaftaler designes, så de primært fremmer fælles interesser som velfærd og alminvældets interesser. Særlig investorbeskyttelse og VIP-rettigheder bør afskaffes.

This Time I´m Voting                                                                  Tilbage