9 Stærkt globalt lederskab

Vi ønsker, at EU tager et globalt ansvar for at nå FN’s mål for bæredygtig udvikling i 2030. Alle interne og eksterne politikker gennemføres i overensstemmelse med de 17 Verdensmål.

EU omstrukturerer sine investeringsprogrammer, så de skaber bæredygtighed, udrydder fattigdom og realiserer fundamentale rettigheder for alle på jorden. Udviklingsbistanden fra EU prioriterer de områder, hvor behovet for støtte er størst, herunder de mindst udviklede lande og de mest marginaliserede befolkningsgrupper.

EU støtter aktivt, at europæiske virksomheder, der opererer i udlandet, lever op til juridisk bindende europæiske og internationale menneskerettighedsforpligtelser. EU presser på for en FN-traktat om erhverv og menneskerettigheder.

This Time I´m Voting                                                                  Tilbage