2 Lighed, ligestilling og menneskerettigheder

Vi ønsker, at myndigheder og lovgivning sikrer de europæiske og internationale menneskerettigheder for alle. Alle europærer skal med udgangspunkt i principper om selvbestemmelse og menneskelig værdighed nyde samme grundlæggende friheder og rettigheder til at leve efter deres individuelle overbevisning.

EU skal forbedre sine målsætninger og handlingsplaner, så ligestilling mellem mænd og kvinder sikres. Desuden skal mennesker, der mødes af forskelsbehandling, sikres samme muligheder som alle andre.

This Time I´m Voting                                                                  Tilbage