3 Velfærd og social inklusion

Vi ønsker, at Europas sociale model tilbyder alle borgere fuld, retfærdig tryghed og beskyttelse. Modellen skal nedbringe fattigdom og give alle mulighed for at trives. Anstændige jobs, gode arbejdsforhold og rimelige indkomster skal mindske skellene mellem rig og fattig og sikre livskvalitet for alle.

Anstændige arbejdsstandarder for alle, lighed, øget velvære og faldende sundhedsforskelle inden for og mellem lande og på tværs af generationer bør sikres.

Hovedprincipperne for politiske ambitioner i national og europæisk politik bør være:
• social inddragelse og beskyttelse
• anstændigt arbejde
• ligestilling mellem kønnene
• folkesundhed og sundhedspleje
• adgang kvalitetsboliger til rimelige priser
• miljøretfærdighed
• kvalitetsuddannelse
• lige adgang til kultur.

This Time I´m Voting                                                                  Tilbage