Krav 1 – Det sjette scenario

Vi ønsker mere aktive og deltagende civilsamfund og arbejdspladser. Det vil forbedre demokrati, gennemsigtighed og adgang til grundlæggende rettigheder for alle. Tilliden til at opbygge et retfærdigt og bæredygtigt Europa styrkes også.

Demokratisk dialog og aktivt medborgerskab skal fremmes, bl.a. ved at børn og unge deltager i den offentlig debat og er med til at udvikle ny politikker.

Øget inddragelse af borgerne vil styrke ansvarlighed og gennemsigtighed i beslutningsprocesserne i EU og medlemsstater. Borgernes og civilsamfundets interesser skal prioriteres over økonomiske og kommercielle interesser. Den kritiske tænkning skal styrkes. Det vil give folk bedre muligheder for at deltage i offentlige debatter.

Læs mere om et bæredygtigt EU for borgerne.